The ECP Newsletter 

Outstanding education and :more...

Issue 30 · 01 Jul 2022

In this issue

HM's message/Slovo ředitele HM's message, Slovo ředitele
Student successes/Úspěchy studentů ECP student receives the Global Young Journalist Award/Studentka ECP získala Mezinárodní cenu pro mladé žurnalisty!, Poetry by Heart Champions/ Mistři Poezie zpaměti, Success in the Czech Olympiad /Úspěch v Olympiádě z českého jazyka, Year 6 students completing their Czech Maturita Oral Exam/Studenti 6. ročníku dokončili ústní maturitní zkoušku, ECP Academic Prizes 2021-2022/Akademická ocenění za tento za školní rok, House cups/Poháry pro vítězné koleje, Shark tank event/Akce Shark tank, Dance champion from ECP/ ECP studentka bodovala v tanci, Folklore performance/ Folklórní vystoupení
Graduation Ceremony/Maturitní večer Video/Video, Speakers at the Ceremony/Řečníci večera
News/Novinky Shaping the future of education/Utváření budoucnosti ve vzdělávání, Getting Immersed and Versed in the IB/IB - získávání povědomí a zkušeností, COBIS training at ECP/Školení pod záštitou COBIS v ECP, Toys  collection for Ukrainian children/Sbírka hraček pro ukrajinské děti , Dr Brown and Equilibrium/Dr. Brown v programu Equilibrium, Candy store
Trips/Výlety Berlin trip/Výlet do Berlína, Year 5 Dutch trip/Výlet 5. ročníku do Holandska, End-of-year trips/Výlety na konci školního roku
Events/Akce Parents’ Association Cruise/ Plavba se sdružením rodičů, Asian Festival 2022/Asijský festival 2022, Sports Day/Sportovní den, Cultural Olympiad Reflection/ Zamyšlení nad Kulturní olympiádou, GSA events/Akce klubu GSA, Assembly on the last school day in photos/Shromáždění poslední školní den ve fotografiích
DofE expeditions/Expedice DofE DofE Bronze Expeditions/ Bronzové expedice v programu DofE, DofE Silver Expedition/ Stříbrná expedice v programu DofE, DofE Ceremony/Slavnostní předávání ocenění v programu DofE 
Student activities/Aktivity studentů Physics/Fyzika, History/Dějepis, Czech/Český jazyk, Mathematics/Matematika, Mission to Mars/Mise na Mars, IB Induction activities/Aktivity v rámci vstupu do programu IB, Last bell for Year 6/Poslední zvonění, Mácha´s Máj on Petřín Hill/ Máchův máj na Petříně
Book Talk/O knihách News from the Library at ECP/Novinky z knihovny ECP, Iris Book Award/Ocenění Iris Book Award, The ECP Literary Journal/ Literární žurnál ECP, Top Readers/Nejlepší čtenáři, New Books/Nové knihy, Reading Recommendations/ Doporučená četba, Student Spotlight/Studenti doporučují, Librarian Likes/Knihovna vybírá, Teacher Feature/Učitelé doporučují
Arts/Umění Summer Art Exhibition/Letní výtvarná výstava, Elsa Sršňová: DofE Portraiture /Portrét pro DofE , Y6 Arts Prize winners/Držitelé ocenění za umění - 6. ročník, Photo Stories from Year 3/ Foto příběhy z 3. ročníku , Photography sketchbooks/ Skicy s fotografiemi, King UBU performance - rehearsal and filming/ Představení Král Ubu - generální zkouška a filmování , LAMDA Musical Theatre recording/Nahrávky muzikálového divadla pro kvalifikaci LAMDA 
ECPN Lucie Samcová-Hall Allen (2000), Marek Slavicky (2006), Linda Doan (2007), Patricie Fuxová (2010), Stephen Thompson (Head of Art 2004-2011), Kristina Fried (2011), Marie Kroneisl (Trefná) (2012)

Published by ECP