The ECP Newsletter 

Outstanding education and :more...

Issue 32 · 22 Dec 2022

In this issue

HM's message/Slovo ředitele HM's message, Slovo ředitele
Christmas at ECP/Vánoce v ECP Christmas Fair/Vánoční jarmark , ECP Christmas Concert/ Vánoční koncert ECP
Events/Akce Founders' Day/Den zakladatelů školy, ECP Open Day/Den otevřených dveří, The cycle of lectures with the Star theme/Cyklus přednášek na téma roku Hvězda, Journalism with Rob Cameron/Žurnalistika s Robem Cameronem , Lecture by Martin Ehl from HN daily/Přednáška Martina Ehla, novináře z Hospodářských novin, University Fair at ECP/ Veleterh vysokých škol v ECP, ECP at the Czech Secondary School Union/ECP na Českém středoškolském sněmu, Supporting Ukraine/Podpora Ukrajiny
Year 5 ski trip/Lyžařský výcvik pro 5. ročník Year 5 ski trip/Lyžařský výcvik pro 5. ročník
Sports at ECP/Sport v ECP Sports/Sport
Student activities/Aktivity studentů MUN trip to Poland/Výlet na MUN konferenci do Polska, Debate format/Debatní formát, Remembrance week collection/ Sbírka během Týdne vzpomínek , Mission to Mars lecture/ Přednáška v rámci projektu Mise na Mars, Success of Josephine Součková/Úspěch Josephine Součkové, DofE practice walk/Cvičná expedice DofE
Arts/Umění ECP Theatre Company’s production of Fragmented/ Produkce hry Fragmented v podání Divadelní společnosti ECP, An Audience with Dr Barbara Day/Setkání s Barbarou Day, Face to the Wall by Martin Crimp/Tvář ke zdi od Martina Crimpa, Open Mic , Visual Arts - spotlight on Year 5/Výtvarné umění – 5. ročník , Cultural Olympiad 23/Kulturní olympiáda 2023, Entries for the Cobis Art Competition/Přihlášky do umělecké soutěže Cobis
ECP Literary Festival/ Literární festival ECP Ash Dickinson, Jenny Valentine, Martin Vopěnka, Comics workshop with Štěpánka Jislová, Daniela Šafránková, Door Decorating and the Big Book Quiz/Dekorace dveří a velký knižní kvíz, Literary Festival Competition Winners/Vítězové soutěží v rámci Literárního festivalu
Book Talk / O knihách Top Readers/Nejlepší čtenáři, Author Focus/Doporučený autor, Bronze Award Winners/ Vítězové bronzového ocenění, Student Spotlight/Studenti doporučují, Librarian Likes/Knihovna vybírá, Teacher Feature/Doporučení učitele, Poetry Winners/Vítězové soutěže v psaní poezie
ECPN ECPN New Year Party/ Novoroční večírek ECPN , Jerry Javornicky (2002), Nika Kupyrova (2002), Two ECP graduates in the Czech Parliament/Dva absolventi ECP v Parlamentu ČR, Michaela Oplíštilová (2015), Kryštof Burýšek (2018), Witness History/Svědci historie, Farewell to the British Ambassador/Rozloučení s britským velvyslancem

Published by ECP