Year 5 ski trip/Lyžařský výcvik pro 5. ročník

Year 5 ski trip/Lyžařský výcvik pro 5. ročník

Forty five students from Year 5 and four staff headed to the ski resort of Pec, in the Krkonose mountains, on Friday 9 December for a one off ski trip as the Y5 students were not able to have their usual end of year sports trip last year. 

We were based in Chata Smetánka in the resort of Pec, the scene of a very famous Czech movie about students away on a school ski trip, and despite the hair cuts and clothing, there is probably not too much difference between the students in the film and our own, with the exception of our quiz night, pool and table tennis competitions and evening reflection time definitely eclipsing theirs!

Despite the lack of snow building up to the trip and our nervousness in not knowing whether we would be able to ski or not, we were fortunate that it snowed on the days prior to us leaving and also whilst we were in Pec so we managed to ski on three out of the four days. On Saturday and Sunday we skied in Cerna Hora and on Tuesday we skied in Pec in brilliant blue sky and sun! Despite the resorts not being fully open, with only one slope and one or two lifts in use, we managed to do a lot of skiing and give the students some technical things to work on during the trip and it was great to see them having fun, enjoying themselves on the snow but also working hard to improve their technique. We were also able to do some snow hiking and tobogganing and sledging and we even built a polar bear, because the snow was not sticky enough to make a snowman! 

In the evenings we ran billiards and table tennis competitions and had a final night quiz involving all the students in teams of five with questions on various topics with a prize for the winners. The students also had time to watch movies, play cards and board games and enjoy each other’s company. 

All in all, the trip was enjoyed by everyone and it was the perfect way to end the term! We would like to thank all the students for their company and engagement in the trip and wish them all a very nice Christmas!

Mr Redding, Head of PE and Sport

Čtyřicet pět studentů z 5. ročníku a čtyři zaměstnanci zamířili v pátek 9. prosince do lyžařského střediska Pec v Krkonoších na jednorázový lyžařský zájezd, protože studenti 5. ročníku v loňském roce nemohli absolvovat svůj obvyklý sportovní výlet na konci školního roku. 

Ubytováni jsme byli na Chatě Smetánka v letovisku Pec, dějišti velmi známého českého filmu o studentech na školním lyžařském zájezdu, a i přes jiné účesy a oblečení asi není mezi studenty ve filmu a našimi studenty příliš velký rozdíl, kromě našeho kvízového večera, turnaji v kulečníku a stolního tenise a večerům věnovaným reflexi, což rozhodně zastínilo program ve filmu!

Navzdory nedostatku sněhu před odjezdem a naší nervozitě z toho, že jsme nevěděli, jestli budeme moci lyžovat nebo ne, jsme měli štěstí, že čerstvě nasněžilo, a tak jsme měli možnost během tří ze čtyř dnů na výletě lyžovat. V sobotu a neděli jsme lyžovali na Černé Hoře a v úterý v Peci za zářivě modré slunečné oblohy! I když areály nebyly ještě plně otevřené a používala se pouze jedna sjezdovka a jeden nebo dva vleky, podařilo se nám hodně lyžovat a dát studentům během výletu nějaké technické ardy. Bylo skvělé vidět, jak se baví, užívají si na sněhu, ale také tvrdě pracují na zlepšení své techniky. Mohli jsme také podnikat procházky na sněhu, sáňkovat a dokonce jsme i postavili ledního medvěda, protože sníh nebyl tak lepivý, aby se z něj udělal sněhulák! 

Večer jsme hráli turnaje v kulečníku a stolním tenise a měli jsme závěrečný večerní kvíz, do kterého se zapojili všichni studenti v pětičlenných týmech s otázkami na různá témata a s cenou pro vítěze. Studenti měli také možnost sledovat filmy, hrát karty a deskové hry a užívat si vzájemné společnosti.

Celkově se výlet všem líbil a byl to perfektní způsob, jak zakončit trimestr. Všem studentům děkujeme za jejich společnost a angažovanost a přejeme jim krásné Vánoce!

Jon Redding, vedoucí oddělení tělesné výchovy a sportu