Sports at ECP/Sport v ECP

Year 3 ice skating session

Sports/Sport

As the end of Term 1 approaches, we would like to reflect on things we have observed and give you some details of new things that have been introduced and things that are coming up after Christmas.  

Obviously the weather has started to change recently and become much colder. Due to the lack of indoor space available to us at Sparta we have had to be outside for some of our lessons and have made sure to keep the students as active as possible in the games we have played, so they are not standing around too long getting cold. However, despite some initial protests, they have all done very well in the sports they have done and made good progress and it has been a pleasure working with them. We have also been able to take the students ice skating recently at Harfa which has been great fun and we hope to have given every class the opportunity to do this before the end of term. 

 

Na konci prvního trimestru bychom se chtěli zamyslet nad našimi poznatky a poskytli podrobnosti o nedávných novinkách a plánech na období po Vánocích.

Je zřejmé, že počasí se v poslední době značně ochladilo. Kvůli nedostatku vnitřních prostor, které máme na Spartě k dispozici, jsme museli být na některé hodiny tělesné výchovy venku a zajistili jsme, aby byli studenti při hrách co nejaktivnější, nepostávali příliš dlouho a nemrzli. Navzdory některým počátečním protestům si všichni vedli při sportovních aktivitách velmi dobře, udělali dobrý pokrok a bylo potěšením s nimi pracovat. Nedávno jsme také mohli vzít studenty na bruslení na Harfu, což byla skvělá zábava a chtěli bychom dát každé třídě příležitost jít si zabruslit.

 

Here are the Y3 students after their skating session:/Zde jsou studenti 3. ročníku po hodině bruslení:

 Before the end of term we hosted the third interhouse sports competition of the year which was floorball, played at Sparta, in teams of girls and boys. This was the last event of the term and was followed by the Christmas assembly. The whole school was present supporting the players and the atmosphere was fantastic. Congratulations to Ventus for getting the first place!

We are looking forward to our new pressure hall being completed, which will enable us to run various indoor activities for the students both in lessons and after school in near future. It will also give us the chance to run ECAs in basketball, badminton, volleyball and floorball, host sports matches and tournaments against other schools and host events for our own school community. 

Our U18 boys recently attended the ISSAP U18 tournament at Riverside School where they did well considering they have not had a space or time to train this term so hopefully the new hall will allow them and other sports teams to train more frequently throughout the year. We look forward to formally opening the facility in the new year. 

Mr Redding, Head of PE and Sports

The U18 Boys Basketball team at the ISSAP Tournament at Riverside School./

Basketbalový tým chlapců do 18 let na turnaji ISSAP v Riverside School.

Před koncem trimestru jsme uspořádali třetí letošní soutěž mezi kolejemi. Ve florbale se na Spartě utkala družstva dívek i chlapců. Byla to poslední akce tohoto trimestru a po ní následovalo celoškolní vánoční shromáždění. Všichni studenti a učitelé byli přítomni a hráče podporovali, takže atmosféra byla fantastická. Blahopřejeme koleji Ventus k vítězství!

Těšíme se na dokončení naší nové nafukovací haly, která nám v brzké době umožní provozovat různé indoorové aktivity pro studenty jak v rámci vyučování, tak při kroužcích po škole. Hala nám umožní pořádat kroužky basketbalu, badmintonu, volejbalu a florbalu, sportovní zápasy a turnaje proti jiným školám a akce pro naši vlastní školní komunitu. Naši chlapci (do 18ti let) se nedávno zúčastnili turnaje ISSAP v Riverside School, kde si vedli dobře. Dosud neměli vhodný prostor ani čas trénovat, tak jim i dalším sportovním týmům snad nová hala umožní trénovat v průběhu roku častěji. Těšíme se na formální otevření nafukovací haly po novém roce.

Jon Redding, vedoucí oddělení tělesné výchovy a sportu