Christmas at ECP/Vánoce v ECP

ECP Christmas Concert

Christmas Fair/Vánoční jarmark 

December saw the long-awaited return of the Christmas Fair after two years of COVID cancellations. This was a challenging task for the Student Council to organise but a great final effort resulted in a successful event. Particular highlights were the opportunities to learn origami and to take part in a kahoot about the teachers when they were younger. A special mention should also go to 1 Ignis who raised the most money selling handmade jewellery. We managed to raise approximately 7,000 Kč from the fair and this money will be used to support a charity which encourages regenerative forestry in the Czech Republic. 

Ms Kerr, Student Council coordinator

Year 1 Ignis students at Christmas Fair
Year 1 Ignis students at Christmas Fair

Dlouho očekávaný vánoční jarmark, který se dva roky nemohl konat kvůli Covidu, se v prosinci 2022 konečně vrátil. Akci organizuje studentská rada a díky velkému závěrečnému úsilí byla velmi úspěšná. Zvláštní pozornost byla věnována možnosti naučit se skládat origami a příležitosti zapojit se do kahootu, v němž účastníci hádali, který z učitelů je zobrazen na fotografii z dětství. Velké díky si také zaslouží třída 1 Ignis, které se podařilo prodejem ručně vyráběných náramků přispět nejvyšší částkou do celkového výtěžku. Na jarmarku jsme celkově vybrali přibližně 7 000 Kč a tyto prostředky budou využity na podporu charity, která podporuje obnovitelné lesnictví v České republice.

Jean Kerr, koordinátorka studentské rady

The student initiative Help Ukraine organised fundraising for Ukraine via a bake sale and jewellery sale during the Christmas Fair./Studentská iniciativa Help Ukraine zorganizovala během vánočního jarmarku sbírku pro Ukrajinu prostřednictvím prodeje pečiva a šperků.

At the Christmas Fair students were also raising money for the Václav Havel Scholarship./Studenti na vánočním jarmarku také získávali prostředky na podporu Stipendia Václava Havla.

ECP Christmas Concert/ Vánoční koncert ECP

This year’s Christmas Concert took place at the Emmaus Monastery; we were delighted to have our first live musical performance for this event for three years. The atmosphere was warm, and was well attended by parents, teachers and students. A big thank you to Mr Bures for all he did to arrange the programme. A large number of students performed carols and a wide range of music; along with Christmas poems in both English and Czech. It was great to see such a range of performers from different year groups. The Student Council collection this year was for the local charity, Sazime stromy; warm thanks to all who donated.

Letošní Vánoční koncert se konal v Emauzském klášteře. Byli jsme potěšeni, že jsme při této akci mohli poprvé po třech letech vidět živá hudební vystoupení. Atmosféra byla vřelá a účast rodičů, učitelů i žáků byla hojná. Velké poděkování patří panu Burešovi za vše, co udělal pro zajištění programu. Velké množství studentů vystoupilo s koledami a širokou škálou hudebních čísel a také s přednesem vánočních básní v angličtině i češtině. Bylo skvělé vidět tolik účinkujících z různých ročníků. Sbírka studentské rady se letos zaměřila na místní charitu Sázíme stromy - vřelé díky všem, kteří přispěli.

Watch a short video from the event with Christmas music performed by Estella Marlowe, Alexander Howell and Mr Wyllyams:/Podívejte se na krátké video z akce s vánoční hudbou v podání Estelly Marlowe, Alexandra Howella and pana Wyllyamse:

 

Below you can watch another video with an original song Catch Up with Jesus by Kryštof Folbrecht, Eliška Jarvisová and Filip Dolejší/Níže se můžete podívat na další video s vlastní písní Catch Up with Jesus od Kryštofa Folbrechta, Elišky Jarvisové a Filipa Dolejšího.