HM's message/Slovo ředitele

HM's message

My dream of completing a fully normal term was finally realised last week. Recent Christmas Fair, the Christmas Concert and last day’s floorball competition got us to the Christmas holiday unscathed without any closure, masks or any other nonsense. I used to be a bit wary of the idea of normality - it sounded a bit boring for my taste - but it has taken on a new desirability in these times - a time during which words like “permacrisis” and “Goblin mode” have popped up. Goblin mode is a new one on me but it won the Oxford Word of the Year competition receiving 93% of the popular vote! This trend had obviously passed me by as I had to look this up and it means, “unapologetically self-indulgent, lazy, slovenly or greedy”. 

From reading around it would seem to show us the desire to express the reluctance of many to emerge from the strictures of Covid isolation and/or simply retreat from what has been a challenging geopolitical year. An excuse to remain half-dressed and disengaged. Clearly none of the students at ECP “got the memo” on that!!! 

In fact, we’ve been in inverse Goblin mode since 1st September hosting, running, participating in so, so many events and trips - more than ever before. I had to look to the third place on the Oxford word list to find something that might resemble our students’ approach. Third on the list was #IStandWith … of course referring to those who engage in a cause, even if only just to take an action on an issue or simply intelligent dialogue. Of course #IStandWith includes Ukraine (last week the students launched their third initiative in support of the country) but also the protestors in Iran who simply want women to wear what they wish or those in America who see rights to their own bodies being challenged with the reversal of Roe vs. Wade.

The power of unashamedly supporting the idea of ”liberal education” gives clarity to our educational direction. While students are never ever told what to think, they are shown what being an inquirer and a thinker is like. They are shown that being caring, reflective and balanced, being both knowledgeable and open-minded has its own power. I wish more of those who hold the reins of power were more like our students, your children! Not a single goblin in sight …..

Nigel Brown

Headmaster

Slovo ředitele

Můj sen prožít znovu úplně normální trimestr se mi minulý týden konečně splnil. Nedávný vánoční jarmark, vánoční koncert a florbalový turnaj v poslední školní den nás posunuly k vánočním svátkům bez úhony, bez nutnosti uzavřít školu, nosit roušky a jiných omezení. Dříve jsem se myšlenky na „normál“ trochu obával – na můj vkus to znělo trochu nudně, ale v dnešní době, kdy se objevila slova jako „permakrize“ nebo „skřítkův/goblinský režim“, to nabylo nový kýžený rozměr. Goblinský režim je pro mě novým termínem, který však vyhrál oxfordskou soutěž o slovo roku, když získal 93 % hlasů! Tento trend mě očividně minul, protože jsem si musel význam vyhledat a našel jsem následující: „bezomluvně požitkářský, líný, nedbalý nebo chamtivý“.

Po bližším zkoumání se zdá, že tento termín charakterizuje touhu vyjádřit neochotu mnoha lidí vymanit se z omezení způsobených covidovou izolací a/nebo se jednoduše distancovat od letošního geopoliticky náročného roku. Nebo také představuje záminku, proč zůstat po domácku oblečený a pasivní. Je zcela zřejmé, že studenti ECP tento přístup nereprezentují!!!

My jsme vlastně už od 1. září v inverzním goblinském režimu - organizujeme a účastníme se velkého množství akcí a výletů – dokonce více než před covidem. Až na třetím místě oxfordského žebříčku slov jsem našel něco, co se podobá přístupu našich studentů. Třetí na seznamu je slogan #IStandWith … samozřejmě reprezentuje ty, kteří nejsou lhostejní k problémům, ať už formou konkrétní akce v určité věci nebo prostřednictvím intelektuální diskuse. #IStandWith rozhodně zahrnuje situaci na Ukrajině (studenti ECP nedávno zahájili svou třetí iniciativu na podporu této země), ale také demonstranty v Íránu, kteří chtějí, aby ženy mohly nosit to, co chtějí, nebo Američany, kteří čelí zpochybňování práv na vlastní tělo v rámci zvratu v hodnocení případu Roe vs. Wade.

Síla neochvějné podpory myšlenky „liberálního vzdělávání“ nám dává jasný vzdělávací směr. Studentům nikdy není řečeno, co si mají myslet, a tím jsou formováni k tomu, aby byli tazateli a mysliteli. Mají možnost vidět, že když jsou pečující, přemýšliví a vyrovnaní a zároveň dobře informovaní a otevření, přináší to svou vlastní sílu. Přál bych si, aby se více lidí, kteří drží otěže moci, podobalo našim studentům - vašim dětem! Mezi nimi není v dohledu nikdo, kdo by byl v golinském režimu.....

Nigel Brown

ředitel