Sports at ECP/Sport v ECP

 ECP interhouse volleyball tournament

The new PE Department/Nové oddělení tělesné výchovy 

We would like to take this opportunity to introduce ourselves and to review all of the sports activities that have taken place this half term. The new PE department consists of three staff, Mr Jon Redding, Miss Jana Fuchsova and Mr Jan Klaus. All of us have experience working in international schools around the world and we are very pleased to be at ECP, to try and deliver a high quality PE and Sport experience to the students at the school. 

We have been impressed with the students’ effort and willingness to get involved in the range of activities we have offered them so far. This term we have offered the students games options, gymnastics, yoga, callisthenics, athletics and some Y1 & Y4 students had a chance to have a go at a high ropes course whilst Y5 & Y2 were given the opportunity to play American Football in one of their lessons with some coaches from the Prague Lions, a local club team.We have spent this term observing and assessing the students’ ability and enthusiasm and using some feedback we asked the students to give us at the start of the term, we have created a PE curriculum to start from November onwards that gives them a wide range of activities to participate in and which hopefully they will enjoy. 

Jon Redding, Director of PE & Sport

 

Rádi bychom využili této příležitosti, představili se a zhodnotili sportovní aktivity, které se dosud v tomto školním roce uskutečnily. Nové oddělení tělesné výchovy tvoří tři učitelé - Jon Redding, Jana Fuchsová a Jan Klaus. Všichni máme zkušenosti z mezinárodních škol po celém světě a jsme velmi potěšeni, že můžeme působit v ECP a pokusit se poskytnout studentům školy vysoce kvalitní zkušenosti z tělesné výchovy a sportu.

Byli jsme ohromeni snahou a ochotou studentů zapojit se do řady aktivit, které jsme jim doposud nabídli. Studenti mohli hrát sportovní hry, dělat gymnastiku, jógu, kalisteniku, atletiku a někteří studenti 1. a 4. ročníku měli možnost vyzkoušet si své schopnosti v lanovém centru. Studenti  2. a 5. ročníku zase měli příležitost zahrát si během tělesné výchovy americký fotbal přímo s trenéry z týmu Prague Lions. V prvních dvou měsících školního roku jsme sledovali a hodnotili schopnosti a nadšení studentů a pomocí zpětné vazby, o kterou jsme studenty požádali, jsme vytvořili vzdělávací program tělesné výchovy, který bude zahájen od listopadu a který jim poskytne širokou škálu aktivit, do kterých se budou moci zapojit a který jim snad bude vyhovovat.

Jon Redding, vedoucí pro tělesnou výchovu a sport

Interhouse competitions/ Soutěže mezi kolejemi

This half term we have run two interhouse competitions, in Volleyball and Football, which have been very well attended due to the age categories being split, with Y12&3 competing together and Y4, 5&6 competing together. This has led to more students participating and the competition being more balanced.  

 

The winners of the Volleyball tournament were Aqua, and they also won the Girls’ Football tournament, so they are putting down an early marker to be Champion house in 2022/23! 

Uspořádali jsme již také dvě školní soutěže mezi kolejemi, a to ve volejbale a fotbale. Turnaje měli velmi hojnou účast studentů díky rozdělení věkových kategorií na mladší (1.-3.ročník) a starší (4.-6.ročník). Soutěž tím byla také vyrovnanější. Vítězem volejbalového turnaje se stala kolej Aqua, která rovněž vyhrála turnaj v kategorii dívčí fotbal, a tím získává dobrý základ pro to, aby se stala nejlepší sportovní kolejí ve školním roce 2022/23!

Congratulations to Aqua
Congratulations to Aqua

American Football  Practice/ Trénink amerického fotbalu

Our PE teachers for today are professionals, that are players for Prague Lions. 

We started with some basic American football warm-up, some sprints with different directions, and mostly leg warm-ups. First game was flag football - there were two teams, attackers and defenders, they had some “tails” around their tummy, and the task was to grab the tail and run away. The flag football was followed by a normal game of American football, but again with the tails, but in teams and with the usual rules. There were four teams, two games - each team played one game on a half of the usual American football pitch. The whole practice lasted about 70 minutes and was full of intense runs and motion. We do believe that this training gave students a big amount of experience and a different point of view on a very unusual sport here in Czech Republic.

Jan Polívka and Matěj Klouček, Year 2

 

Našimi učiteli tělesné výchovy se pro dnešek stali profesionálové, tedy hráči týmu Prague Lions.

Začali jsme základním rozcvičením amerického fotbalu, několika sprinty s různými instrukcemi a hlavně rozcvičkou nohou. První zápas byl vlajkový fotbal, během nějž dva týmy - útočníci a obránci - měli na břiše uvázané „ocásky“ a úkolem bylo jim je vzít a utéct. Poté následovala normální hra amerického fotbalu, ale opět s ocáskem, ale v týmech a s obvyklými pravidly. Byly tam čtyři týmy a hráli se dvě hry. Každý tým hrál jeden zápas na polovině obvyklého hřiště pro americký fotbal. Celý trénink trval asi 70 minut a byl plný intenzivních běhů a pohybu. Věříme, že tento trénink dal studentům množství nových zkušeností a jiný pohled na sport, který je u nás v České republice velmi netypický.

Jan Polívka and Matěj Klouček, 2. ročník

Future Plans/Plány do budoucna

In November we hope to be able to offer an even wider range of sports with the construction of our own indoor pressure hall. This will allow us to offer more floorball, volleyball, basketball and badminton as well some indoor team games. We also hope to use the pressure hall for ECA’s too, to complement our existing offer of Y123 boys and girls basketball, street dance, Y123 football as well as senior football and climbing. 

We also intend to enter more of the ISSAP tournaments this year after the U18 boys went to ISP last week for a football tournament and finished in a very creditable 2nd place, after winning four games and losing two. They played very well and should be proud of their efforts. We look forward to entering more teams in these tournaments throughout the year. 

Next term we are hosting an ISSAP Floorball tournament as well as looking forward to the Floorball Interhouse competition and the Year 5 ski trip, both of which will take place just before Christmas. 

Jon Redding, Director of PE & Sport

Doufáme, že v listopadu budeme moci nabídnout ještě širší spektrum sportů díky výstavbě naší vlastní kryté nafukovací haly. To nám umožní nabídnout více florbalu, volejbalu, basketbalu a badmintonu a také některé halové týmové hry. Doufáme také, že halu využijeme sportovní kroužky, abychom doplnili naši stávající nabídku basketbalu, street dance, fotbalu i a lezení pro nižší i vyšší ročníky. Také se hodláme letos zúčastnit více turnajů mezi mezinárodními školami (ISSAP) poté, co chlapci z kategorie U18 minulý týden skončili na velmi slušném 2. místě po čtyřech vítězstvích a dvou prohrách v ISSAP fotbalovém turnaji v ISP. Hráli velmi dobře a měli by být hrdí na svůj výkon. Těšíme se, že se do těchto turnajů v průběhu roku přihlásíme více týmů.

V dalších měsících nás čeká florbalový turnaj ISSAP a těšíme se rovněž na florbalovou soutěž mezi kolejemi a lyžařský výcvik pro 5. ročníku, který se bude konat těsně před Vánocemi.

Jon Redding, vedoucí pro tělesnou výchovu a sport

PE staff and DofE/Učitelé tělesné výchovy a DofE

The PE Department have also been involved in some Duke of Edinburgh's International Award (DofE) trips this term, leading the Silver practice trip to Jizerské Hory in September and recently also the Bronze practice walk in Beroun. We have lots of students and staff involved in the DofE programme and look forward to lots more trips to come this year. 

Oddělení tělesné výchovy se v tomto období také podílelo na expedicích v rámci Mezinárodního programu vévody z Edinburghu (DofE). V září se učitelé tělocviku podíleli na cvičné stříbrné expedici do Jizerských hor a 

nedávno také na cvičné bronzové procházce na Berounsku. Do programu DofE je zapojeno mnoho studentů a zaměstnanců a těšíme se na spoustu dalších výletů, které nás ještě čekají.