Art and Drama / Umění a divadlo

Festival of the Arts

The Festival of the Arts was organised for the first time in June. Students could choose from a wide range of arts workshops and the event culminated with individual performances in Drama, Dance, Music and Fashion.

 

Festival umění 

Festival umění se letos v červnu konal poprvé. Studenti si mohli vybrat ze široké škály umělěckých workshopů a festival vyvrcholil jednotlivými představeními v oborech dramatické umění, tanec, hudba nebo módní přehlídka.

Czech-British Connections Bridge/ Most česko-britských vazeb

The unveiling of a new mural celebrating British-Czech connections during the Festival of the Arts.

Odhalení nové nástěnné malby oslavující česko-britské vazby během Festivalu umění.

 

15th National Student Theatre Groups Show 21-25, June 2017, Ústí nad Orlicí

As you may be aware, students from our Theatre Company ECA won the Prague round of Mladá Scéna this year and we were invited to perform in the national competition at Ústí nad Orlicí. The performance took place on  22 June in Roškotovo divadlo. https://www.facebook.com/msusti/

 

15. celostátní přehlídka studentských divadelních souborů, 21.-25. června 2017, Ústí nad Orlicí

Jak již asi víte, studenti naší divadelní společnosti v letošním roce vyhráli pražské kolo Mladé scény a byli jsme pozváni k vystoupení v celonárodní soutěži v Ústí nad Orlicí. Představení se uskutečnilo 22. června v Roškotově divadle. https://www.facebook.com/msusti/

 

TV - Britannia TV series

https://www.youtube.com/watch?v=W3fv8vly2fM

The trailer is out for the Britannia TV series that stars two of our students, Polina Dvorkin and Anna Bártová. Drama teacher Logan Hillier is in a later episode. You can also see him in new movie Unlocked with Noomi Rapace (The Girl with the Dragon Tattoo) and John Malkovich, Orlando Bloom and Michael Douglas.

https://www.youtube.com/watch?v=CCqISHuTgHE

 

TV - televizní seriál Britannia

https://www.youtube.com/watch?v=W3fv8vly2fM

V upoutávce na nový televizní seriál Britannia vystupují i dvě naše studentky, Polina Dvorkin a Anna Bártová. Náš učitel dramatické výchovy, Logan Hillier, vystupuje v jedné z epizod. Můžete ho také vidět v novém filmu “V utajení” s Noomi Rapace, Johnem Malkovichem, Orlando Bloomem a Michaelem Douglasem.

https://www.youtube.com/watch?v=CCqISHuTgHE