Charity / Charita

Hospic Dobrého Pastýře

http://www.centrum-cercany.cz/

ECP raised money for Hospic Dobrého Pastýře, which provides care for patients in the final stages of their illness. Handmade arts and crafts items, created during our Festival of the Arts, were sold for this good cause at the Festival market and raised 6,000 CZK, which represents about a quarter of the funds needed for the library in the hospice. Thanks go to Natálie Barešová, student Year 5, who is working on charity projects with Hospic Dobrého Pastýře.

Hospic Dobrého Pastýře

http://www.centrum-cercany.cz/

ECP získalo finanční prostředky pro Hospic Dobrého pastýře, který pacientům poskytuje péči v terminální fázi jejich nemoci. Ručně vyrobené umělecké předměty vytvořené během Festivalu umění byly prodány na festivalovém trhu a výtěžek ve výši 6 000 Kč byl věnován na charitu, což představuje čvrtinu čásky na knihovnu v hospicu. Díky patří Natálii Barešové, studentce 5. ročníku, která dlouhodobě pracuje s Hospicem Dobrého Pastýře na charitativních projektech.

SMILE

We would like to thank you for your support of the SMILE photo exhibition, as well as the SMILE project. During the opening and afterwards on the online auction we raised 63,812 CZK, which we are very proud of. We have also launched a new web page, where all the information about the project will be available, including photos and videos. The web page is not yet complete, however we are going to work on improving it. A Czech version will be available soon as well. We hope that you will like it and we look forward to your support during the next academic year.

Webpage: https://usmev2017.wixsite.com/smileproject2017

Natálie Nováková, Year 5 student, and her team

Úsměv

Rádi bychom vám poděkovali za podporu výstavy fotografií Úsměv a projektu Úsměv. Během otevření výstavy a následné online aukci jsme získali celkem 63 812 Kč, na což jsme velmi hrdí. Také jsme spustili novou webovou stránku, kde budou k dispozici všechny informace o projektu včetně fotografií a videí. Webová stránka zatím není kompletní, ale stále na ní pracujeme a brzy bude k dispozici i česká verze. Doufáme, že se vám bude líbit a těšíme se na Vaši podporu během příštího školního roku.

Webová stránka: https://usmev2017.wixsite.com/smileproject2017

 

Natálie Nováková, studentka 5. ročníku a její tým