Students' Successes/ Úspěchy studentů

Best Student Competition

 

ECP student Michal Zapletal came 6th in the Best Student Competition, held each year for the past seven years, and covering the whole country. There was a large number of nominations (over 90) and it was not always easy for the jury to compare students’ qualities.

 

Soutěž Nejlepší student

Student naší školy Michal Zapletal se umístil na krásném 6. Místě v soutěži Nejlepší student. Nominací bylo mnoho (přes 90) a pro porotu nebylo vždy snadné porovnat kvality studentů.

http://www.nejlepsistudent.cz/

Best IB Result 2017

Congratulations to Artem Zolotarev who achieved an amazing 44 points in his IB Diploma examinations.

Blahopřejemee Artemu Zolotarevovi, který získal úžasných 44 bodů ve zkouškách IB.

 

Best Academic Achievement 2017

This year's Chairman of Governors' Prize for Academic Achievement went to Dominika Urhová.

 

Letos získala Cenu předsedkyně správní rady za akademické výsledky Dominika Urhová.

Oxford placement

Gergely Buczkó continues the ECP tradition of sending students to Oxford and Cambridge Universities. With 43 in his IB exams, he has secured a place to study Economics and Management at Oxford.

 

Studium v Oxfordu

Gergely Buczkó pokračuje v tradici ECP, v rámci které vysílá studenty na univerzity v Oxfordu a Cambridge. Jelikož ve zkouškách IB získal 43 bodů, zajistil si své místo v Oxfordu, kde bude studovat ekonomii a management.