Projects / Projekty

The Group 4 Project 2017

Can scientific topics be looked at in different ways by Chemists, Biologists, Physicists, Computer Scientists and ESS specialists? ECP welcomed teachers and students from the 1st International School of Ostrava to the Group 4 collaborative science and technology project.

https://www.facebook.com/1stinternationalschoolofostrava

 

 

 

 

Projekt Group 4 2017

Mohou na vědecká témata nahlížet chemici, biologové, fyzici, IT specialisté a odborníci na ochranu životního prostředí různými způsoby? ECP přivítala učitele a studenty z 1. mezinárodní školy v Ostravě při společném vědeckotechnologickém projektu “Group 4”. https://www.facebook.com/1stinternationalschoolofostrava

Literacy Day

During Literacy Day, students were honing their reading, researching, planning and writing skills via a team competition.

 

Den gramotnosti

Během Dne gramotnosti se studenti zdokonalovali ve čtení, výzkumu, plánování a psaní prostřednictvím týmové soutěže.