IB Results / Výsledky IB

IB Results 2017

Congratulations to the 2017 IB class on achieving a point average of 33. Six students achieved 40 points or more, and the highest total was 44 points.

 

The 2017 cohort was one of the largest the College has had - 69 students. ECP enters all students for the full IB Diploma, with those on the Maturita programme also being awarded the Czech Maturita after passing the written and oral components in Czech language and literature. All 43 students were successful in their final  Maturita examinations. 51 of 65 students applying to university this summer have already had their acceptance confirmed, including places at the University of Oxford, St Andrews, York, University College London, TU Delft in the Netherlands and Charles University, with that number due to rise over the next few days.

 

ECP remains committed to supporting all our students through the full IB Diploma and the application process for the university that best suits their needs and aspirations. Today we both celebrate the 2017 results, and formally welcome the class of 2017 to the ECP Network - our alumni association that connects the ECP family wherever they are in the world.

Tony Emmerson, ​Senior Deputy Head (​Director of Studies​)​

 

 

 

Výsledky zkoušek IB 

 

Blahopřejeme letošnímu absolvujícímu ročníku IB 2017 ke získání v průměru 33 bodů ve zkouškách IB. Více než 40 bodů získalo 6 studentů a nejvyšší hodnocení bylo 44 bodů.

 

Ročník 2017 byl jedním z největších - celkem 69 studentů. ECP připravuje všechny studenty na získání úplného Diplomu IB. Studentům, kteří jsou zapsaní do programu s českou maturitou, je Diplom IB uznáván jako profilová část české maturity, jestliže složí písemné a ústní části z českého jazyka a literatury. Všech 43 studentů státní maturitní zkoušku úspěšně složilo. 51 z 65 studentů, kteří se během letošního léta chystají na pokračování studia na vysoké škole, má již potvrzeno přijetí, např. na University of Oxford, St Andrews, York, University College London, TU Delft v Nizozemí a také na Karlovu univerzitu, přičemž toto číslo se v příštích několika dnech ještě zvýší.

 

ECP je i nadále odhodláno podporovat všechny své studenty při přípravě na získání Diplomu IB a přijímací řízení na univerzitu, která nejlépe vyhovuje jejich potřebám a ambicím. Dnes oslavujeme výsledky IB roku 2017 a formálně vítáme absolvující ročník 2017 v síti ECP Network - naší asociaci, která spojuje absolventy ECP kdekoliv ve světě.

Tony Emmerson, zástupce ředitele (​vedoucí studijních záležitostí)​