June Trips / Červnové výlety

Year 1 / 1. ročník

Year 1 students explored Prague and visited Karlštejn.

Studenti 1. ročníku prozkoumali Prahu a navštívili Karlštejn.

 

 

Year 2 / 2. ročník

Year 2 started their trip to Moravia to explore Czech and European culture in Velehrad.

Studenti 2.ročníku odstartovali výlet na Moravu na Velehradě, aby prozkoumali českou a evropskou kulturu.

They also explored Kroměříž.

Prozkoumali také Kroměříž.

 

Year 3 / 3. ročník

Year 3 students visited the Karlova Studanka waterfall and the Velké Losiny Paper Factory.

3. ročník navštívil například vodopád v Karlově Studánce nebo ruční papírnu ve Velkých Losinách.

 
 

Year 3 students also had a great time on the ropes at an extreme sports centre.

Studenti 3. ročníku se rovněž pobavili v lanovém centru extrémních sportů.

 

 

Dresden / Drážďany

Our students visited Dresden and sampled the cultural highlights!

Naši studenti navštívili Drážďany a kulturní zajímavosti tohoto města!

 

Paris / Paříž

Our students visited Paris for a few days of French culture with French teacher Glenn Bleaks.

Naši studenti navštívili Paříž a zažili několik dní francouzské kultury s učitelem francouzštiny Glennem Bleaksem.