Message from the Headmaster / Slovo ředitele

Message from the Headmaster

The summer is upon us and as I’ve written in my end of term letter about school matters I thought I would just tell you about my holidays! In particular, one very exciting aspect of my holidays. I’m taking my two sons on a rafting adventure in the remote wilderness of Idaho. Now the rafting will be a once in a lifetime experience but when we come off the rafts, we will be right under the path of totality of the total solar eclipse that is sweeping right across North America that morning. The beauty of the eclipse arises from a remarkable coincidence. And that coincidence is that the sun is roughly 400 times bigger than the moon. However, the moon is that same amount nearer to Earth: almost exactly 400 times. So the two appear roughly the same size in the sky and this leads to the most fleeting and spectacular celestial event when, just for a minute or two, the sun is fully hidden by the moon. Night time in the middle of the day; birds fall silent; as the temperature falls, moisture is wrung out of the air into tiny drops. The experience of eclipse could act as a metaphor for any number of educational messages. You know, the “seize the day” kind of message made so famous in Robin Williams’ film, Dead Poets Society. Perhaps an assembly with a moral tale about the risks and rewards of events overly heavy with expectation. Maybe, even, using the metaphor of being blinded by beauty especially if your eyes linger too long. But no, I’m afraid my reasons for mentioning this are much more prosaic. I’m simply mentioning it because it's going to be really cool! So here is the moral: I owe my enthusiasm to being around our students, watching and learning how to stay open, receptive and excited about life and what it offers: our students’ involvement in the Festival of the Arts during the last week of term being a case in point. Enjoy the summer!

Dr. Nigel Brown, Headmaster

Slovo ředitele

Léto je tady, a protože jsem psal o školních záležitostech v dopise na závěr školního roku, napadlo mě, že Vám nyní napíši něco o své dovolené! Zejména o jednom velmi vzrušujícím aspektu mých prázdnin. Vezmu své dva syny na raftingové dobrodružství do odlehlé pustiny Idaha. Rafting bude určitě velkým životním zážitkem, ale nejvíce vzrušující bude poslední den, kdy rafting skončí, a my budeme moci pozorovat úplné zatmění Slunce, které se to ráno objeví nad Severní Amerikou. Krása zatmění vychází z pozoruhodné náhody. Tou náhodou je, že Slunce je zhruba 400krát větší než Měsíc, a zároveň Měsíc je stejnou měrou blíže k Zemi: téměř přesně 400krát. Takže obě tělesa vypadají na obloze zhruba stejně velká, a to vede k jednomu z nejvelkolepějších událostí na obloze, kdy se na minutu nebo dvě Slunce úplně skryje za Měsíc. Nastane noc uprostřed dne; ptáci ztichnou, jak teplota klesne, vlhkost ve vzduchu se promění v malé kapičky. Zážitek ze zatmění by mohl fungovat jako metafora pro mnohá edukativní sdělení. Třeba něco jako "užívej dne" z  filmu Robina Williama Dead Poets Society, případně námět na školní shromáždění s morálním poučením o rizicích i výhodách příliš vysokých očekávání. Možná bychom mohli použít i metaforu o zaslepenosti krásou, zvláště pokud na ní oči spočinou příliš dlouho. Avšak obávám se, že tento úkaz zmiňuji z mnohem prozaičtějšího důvodu. Jednoduše to bude opravdu skvělé a jsem velmi nadšený. A zde je ponaučení: Za své nadšení vděčím tomu, že mohu být mezi našimi studenty, sledovat a učit se, jak zůstat vnímavý a otevřený všemu, co život nabízí: zapojení našich studentů do Festivalu umění na konci školního roku je jen jedním z příkladů. Užijte si hezké léto.

Dr. Nigel Brown, ředitel