Arts/Umění

IB Visual Art, Melanie Dzurendová

Introduction/Úvod

It has been a busy year in the Arts Faculty and, from our perspective, a pleasure to have seen the ways in which students across the Visual and Performing Arts have risen to the challenge of having to imaginatively adapt to the virtual environment. Whether it be through film acting, animation, moving image, musical theatre, stop motion, drawing, painting, sculpture, fashion and lots more, there is much to celebrate from our students. 

Superb achievements of 2021 include our actors, who recently wrapped filming for the Hollywood film White Bird and our strong LAMDA results. Mr Hillier’s IB Y5 group have been exploring Harold Pinter’s play The Birthday Party in Zoom format - do watch the entertaining trailer below.  

 

There is excellent news, also, from our graduating IB Artists. Congratulations to Shan Shan Chen who received offers to study Fashion Design from World top institutions: Central St Martin’s (University of the Arts, London), and the London College of Fashion; Annabelle Blount also received an offer from the impressive Polimoda Institute of Fashion in Florence, and Melanie Dzurendová (our current Photographer of the Year) whose photography portfolio led to her receiving offers for courses in Berlin and Prague. Well done to all our graduating artists. 

 
 

This last half term has seen students of the Arts transition from online classes back into the reality of being in the studio again. In mid-May, we celebrated our Pre-IB students in a joyful, upbeat and psychedelic showcase of light comedy, music, acting and visual arts, as we tried to lift the spirits of students and audience alike - please see a range of excerpts from the Magical Rainbow Unicorn Show at the end of this section. 

Musically, it has been a pleasure to hear Mrs Hatinova rehearsing live performances with her students again in preparation for Graduation, and the end of term assembly. Looking forward to the next session, we have exciting developments ahead, with the Phase B renovation of the Drama studio, and a large investment in creative technology for students in Art and Music which builds upon new skills developed by students and staff in lockdown. All very exciting!  Best wishes for a restful and enjoyable summer from the Arts Faculty. 

Katy MacLeod, Head of Arts

 

V oddělení umění jsme měli rušný rok a z našeho pohledu bylo velkým potěšením vidět, jak se studenti napříč obory vizuálního a múzického umění postavili výzvě virtuální prostředí a související adaptace práce nápaditými způsoby. Ať už to bylo prostřednictvím filmového herectví, animace, filmu, hudebního divadla, animace stop pohybu, kresby, malby, sochařství, módy a mnoha dalších způsoby, naši studenti mají co oslavovat. 

Mezi vynikající úspěchy roku 2021 patří herecké aktivity našich studentů, kteří nedávno dokončili natáčení hollywoodského filmu White Bird a také naše skvělé výsledky v hereckých zkouškách LAMDA. IB studenti v 5. ročníku zkoumali s panem Hillierem hru Harolda Pintera The Birthday Party ve virtuálním formátu - podívejte se na zábavnou ukázku níže.

 

Úžasné zprávy máme také od našich výtvarných umělců absolvujících IB. Gratulujeme Shanshan Chen, která obdržela nabídky na studium módního designu od předních světových institucí: Central St Martin’s (University of the Arts, Londýn) a London College of Fashion. Blahopřejeme také Annabelle Blount obdržela nabídku od působivého Institutu módy Polimoda ve Florencii a Melanii Dzurendové (naše aktuální Fotografka roku), jejíž portfolio fotografií obdrželo nabídky na kurzy v Berlíně a Praze. Dobrá práce!

 
 

V posledních týdnech školního roku si studenti umění prošli přechodem z online kurzů zpět do reality práce ve studiu. V polovině května jsme oslavili naše studenty kurzu Pre-IB ve veselé, pozitivní a psychedelické přehlídce lehké komedie, hudby, herectví a vizuálního umění za účelem pozvednutí nálady studentů i diváků - na konci této sekce se můžete podívat na pár ukázek z Magical Rainbow Unicorn Show

Co se týče hudby, bylo velkým potěšením slyšet paní Hatinovou, jak se svými studenty znovu nacvičuje živá vystoupení v rámci přípravy na maturitní večer a závěr školního roku. Těšíme se na příští školní rok, kdy nás čekají vzrušující novinky - další fáze renovace divadelního studia a velká investice do kreativní technologie pro studenty výtvarného umění a hudby, v návaznosti na nové dovednosti nabyté studenty a zaměstnanci během lockdownu. Máme se na co těšit! My všichni v oddělení umění vám přejeme pohodové a příjemné léto.

Katy MacLeod, vedoucí oddělení umění

 

From Mr Hillier/Od pana Hilliera

 
 
  • The Birthday Party by Harold Pinter: Stanley, a man in his late 30s, is staying at a seaside boarding house when he is visited by two sinister strangers Goldberg and McCann, who begin to unravel his mind.
  • The Birthday Party trailer
 

The Arts Faculty on YouTube/ Oddělení umění na kanálu YouTube

Watch excerpts from the Magical Rainbow Unicorn Show/Podívejte se na ukázky z Magical Rainbow Unicorn Show.

 

Andrej Hraboš:

 

Anna Mikhaliuk:

 

Andy Morrisová:

 

Viktor Kubička:

 

Year 4: Time Lapse and Moving Image/Časosběr a pohyblivé obrazy ve 4. ročníku

 

Maja Kaminska:

 

Tomáš Vladyka: