Back in school/Zpátky ve škole

Czech Maturita oral exam

We were very excited to get all the students back to the classroom from 24th May. It was great to return to in-person interactions, teacher-student discussions, group work, laboratory work or drama studio.

S velkým nadšením jsme od 24. května přivítali všechny studenty zpět ve škole. Bylo skvělé vrátit se k interakcím tváří v tvář, k diskusím mezi učiteli a studenty, ke skupinovým úkolům, laboratorní práci nebo nácviku v divadelním studiu.

 
 
 
 
 

 

 
 
 

Last German lesson of the school year for Year 3/Poslední hodiny němčiny pro 3. ročník

 

Czech Maturita/Maturita z českého jazyka

 

Mission to Mars / Mise na Mars

This year our Year 1 students took a trip to Mars - not an insignificant undertaking. The journey there alone takes 6-7 months. Despite some disasters on launching, all the groups finally managed to land on Mars on February 18th, the same day the NASA rover, Perseverance managed a flawless landing. Some of the groups landed off course and then encountered difficulties relating to unexpected atmospheric conditions. 

The year-long project had three elements, a video blog of their journey, a mission report and a physical model. In a year with much screen time and typing we thought actually making something physical would be a welcome change. The models are great and many of the students on the mission decided to stay on Mars until the next return launch window two years from now. I hope they designed them well! 

Nigel Brown, Headmaster

 
 

 

Letos naši studenti 1. ročníku absolvovali výlet na Mars - není to vůbec jednoduchý projekt. Samotná cesta tam trvá 6-7 měsíců. Navzdory katastrofám při startu rakety se všem skupinám nakonec podařilo přistát na Marsu, a to 18. února, tedy ve stejný den, kdy se rover NASA s názvem Perseverance zvládl bezchybné přistání. Některé skupiny přistály mímo cíl a poté čelili potížím spojeným s neočekávanými atmosférickými podmínkami. 

Celoroční projekt měl tři části - videoblog o průběhu cesty, zprávu o celé misi a vyrobení 3D modelu. V roce, kdy jsme strávili hodně času na obrazovkách a s klávesnicí, jsme si říkali, že skutečná výroba takového modelu bude vítanou změnou. Všechny modely jsou skvělé a mnoho studentů se rozhodlo zůstat na misi na Marsu až do dalšího příhodného nastavení planet k návratu - za dva roky. Doufám tedy, že své základny postavili dobře!

Nigel Brown, ředitel