Sports at ECP/Sport v ECP

Year 1 ski trip

Ski trips/Lyžařské výcviky

Even though we are only halfway through this academic year we are already starting to plan for next year and one aspect of our programme we have started looking at already is the number of sports trips, in particular ski trips, that we can offer ECP students next year! We have just got back from a very successful slalom and Y1 trip, as well as the Y5 trip before Christmas, and we are very keen to develop the winter sports programme to make the most of the interest and ability in skiing and snowboarding that our students and staff have. 

Year 5 trip/Výlet 5. ročníku

Before Christmas we took the Y5 students skiing to Pec Pod Sněžkou, which replaced their cancelled Y4 trip from the previous year. Although the snow was barely visible in some parts and the resort was not fully open, we managed two days of skiing at Janske Lazne, a day hiking to Sněžka and then some skiing at Pec on the final day. Despite the conditions not being the best, the students were amazing and just took everything in their stride and enjoyed spending time with each other in the mountains. We ran some evening activities at the chalet and kept them occupied as best we could, even making them suffer watching England lose to France in the World Cup, so all in all it was a great pre-Christmas trip. 

I když jsme teprve v polovině tohoto akademického roku, již nyní začínáme plánovat příští rok a jedním aspektem našeho programu, na který jsme se již začali dívat, je množství sportovních zájezdů, zejména lyžařských, které můžeme studentům ECP v příštím roce nabídnout. Právě jsme se vrátili z velmi úspěšných výcviků pro 1. ročník  a ve specializaci na slalom, a před Vánoci proběhl lyžařský zájezd pro 5. ročník. Máme velký zájem rozvíjet program zimních sportů, abychom maximálně reagovali na zájem a schopnosti v lyžování a snowboardingu, které naši studenti a zaměstnanci mají.

Před Vánoci jsme vzali studenty 5. ročníku na lyže do Pece pod Sněžkou, což nahradilo jejich zrušený výlet na konci 4. ročníku. I když byl sníh v některých částech stěží vidět a areál nebyl plně otevřen, zvládli jsme dva dny lyžování v Janských Lázních, celodenní pěší túru na Sněžku a poslední den jsme lyžovali v Peci. Navzdory tomu, že podmínky nebyly nejlepší, studenti byli úžasní a prostě brali všechno, jak to bylo, a užívali si společných chvil na horách. Na chatě jsme také pořádali nějaké večerní aktivity a zaměstnávali jsme účastníky, jak nejlépe jsme mohli, dokonce jsme je nutili sledovat útrpnou prohru Anglie s Francií ve Světovém poháru. Celkově to byl skvělý předvánoční výlet.

 

Here is a review of the Y5 ski trip from Veronika Šolcová in Y5 Ventus

 

’The Year 5 ski trip in December of 2022 brought back many memories of our last ski trip in Year 1. Although the skiing and snowboarding season had just begun and in the first three days, the Pec pod Sněžkou ski lifts were out of order, we travelled to Janské Lázně to the ski slope “Anděl”, which is half an hour from the prominent Chata Smetánka, where we stayed for the five days. Despite the inconveniences of the out of service lifts at Pec, we made the most of the situation and had an enjoyable time. The third day consisted of a choice of either a hike to the top of the Hnědý Vrch slope, or a hike to the famous Sněžka mountain. The hike to Hnědý Vrch was tiring, however, worth the climb, as my friends and I then sledded down the slope, making it a memorable experience for all of us. To our surprise, on the last day, the Javor slope in Pec had been opened to the public. Skiing down the Javor slope brought back so many joyful and nostalgic memories of the ISSAP slalom trip and the Year 1 ski trip. With the weather being remarkable, we could not have asked for a better ending to an unforgettable trip, where we developed our skiing and snowboarding skills, built friendships and overall, had a time full of elation.

 

Lyžařský zájezd pro 5. ročník se konal v prosinci 2022 a přinesl nám mnoho vzpomínek na náš podobný výlet v 1. ročníku. Přestože lyžařská a snowboardová sezóna teprve začínala a v prvních třech dnech byly vleky v Peci pod Sněžkou mimo provoz, dojeli jsme do Janských Lázní na sjezdovku Anděl, která se nachází půl hodiny cesty od známé Chaty Smetánka, kde jsme strávili pět dní. Navzdory nepříjemnostem, které přinesly nefunkční vleky v Peci, jsme ze situace vytěžili maximum a užili jsme si to. Třetí den jsme si mohli vybrat buď výšlap na vrchol svahu Hnědého vrchu nebo výšlap na slavnou horu Sněžka. Výšlap na Hnědý vrch byl únavný, ale stál za to, protože jsme pak s kamarády mohli sáňkovat ze svahu dolů, takže to byl pro nás všechny nezapomenutelný zážitek. K našemu překvapení byla poslední den zpřístupněna sjezdovka Javor v Peci a my jsme toho využili, což nám přineslo tolik radostných a nostalgických vzpomínek na minulý slalomový výlet ISSAP a také na lyžařský zájezd v 1. ročníku. Vzhledem k úžasnému počasí jsme si nemohli přát lepší zakončení nezapomenutelného výletu, kde jsme rozvíjeli své lyžařské a snowboardové dovednosti, budovali přátelství a celkově jsme prožívali chvíle plné nadšení.‘

Slalom trip/Výcvik slalomu 

More recently we were in the mountains again for the Slalom trip and the Y1 ski trip. Before we left on the Slalom trip we were aware that there probably would not be enough snow to run a slalom race as planned, but we already had some ideas in mind as to what we could do instead. We were fortunate that it had snowed a good amount just before we arrived and continued to snow  whilst we were in Pec although sadly not enough for a course to be laid for us, despite our best efforts at trying to persuade the ski resort manager! 

Nevertheless we did some good training with the students and on the final day we ran a Giant Slalom competition based on technique through twelve carving turns in the morning, and in the afternoon we organised a pairs Slalom competition, where two skiers had to perform twelve short turns in perfect synchronisation! We filmed all the pairs and then evaluated all the performances based on timing and technique to determine the winners. We awarded some trophies on the final evening and had an end of trip quiz and some games to finish off the trip on a good note. We are definitely looking forward to running a more ‘’official’’ slalom race next year and would like to have other international schools attend too as well as possibly taking our best racers to other interschools ski races in Europe throughout the winter. 

Nedávno jsme byli znovu na horách, a to na slalomovém výcviku a poté na lyžařském zájezdu pro 1. ročník. Před odjezdem jsme si byli vědomi, že pravděpodobně nebude dostatek sněhu na závod ve slalomu, který byl v plánu, ale už jsme měli v hlavě nějaké nápady na náhradní soutěž. Měli jsme štěstí, že těsně předtím, než jsme dorazili, pořádně nasněžilo a sněžilo i po našem příjezdu. Ani to však nestačilo na to, aby pro nás byla postavena slalomová dráha, i když jsme se snažili přesvědčit manažera lyžařského střediska ze všech sil.

Přesto jsme si se studenty dobře zatrénovali a poslední den jsme jeli závod v obřím slalomu na techniku - přes dvanáct carvingových zatáček během dopoledne a odpoledne jsme pak uspořádali závod ve slalomu dvojic, kde měli dva lyžaři předvést dvanáct krátkých otoček v dokonalé synchronizaci! Všechny dvojice jsme natočili a následně vyhodnotili všechny výkony podle načasování a techniky, abychom určili vítěze. Finálový večer jsme udělili trofeje a uskutečnil se i závěrečný kvíz a několik dalších her. Určitě se těšíme, že příští rok pojedeme „oficiálnější“ slalomový závod a rádi bychom, aby se ho zúčastnily i další mezinárodní školy, případně bychom rádi v průběhu příští zimy vzali naše nejlepší závodníky na další lyžařské závody mezi školami v Evropě.

 

Competition results/Výsledky soutěže:

 

Upper School Boys Giant Slalom winners 

1st - Jiří Veselý, 2nd - Lukáš Vopička, 3rd - Filip Čadek

 

Upper School Girls Giant Slalom winners

1st - Veronika Šolcová, 2nd - Miona Ivanovič, 3rd - Lea Rosická

Lower School Boys Giant Slalom winners 

1st - Tomáš Balko, 2nd - Jakub Jaroš, 3rd - Petr Krejčí

 

Lower School Girls Giant Slalom winners 

1st - Josephine Součková, 2nd - Ester Vodrážkova, 3rd - Barbara Tománková 

Snowboard Boys Giant Slalom winners

1s- Tobiáš Jírovec, 2nd - Joe Litster, 3rd Viktor Kubička

Snowboard Girls Giant Slalom winners

1st - Julie Viačková, 2nd - Michaela Cyrani, 3rd - Sofie Balharová

Group 1 Synchronised Slalom results

1st - Jiří & Miona, 2nd - Lukáš & Šimon, 3rd - Ondřej & Štěpán

Group 2 Synchronised Slalom results

1st Tomáš & Tomáš, 2nd - Jakub & Nicholas, 3rd - Adam & Ondřej

Group 3 Synchronised Slalom results

1st - Jakub & Tarik, 2nd - Nicholas & Daniel, 3rd - Leo & Karel 

Group 4 Synchronised Slalom results

1st - Karla & Amélie, 2nd - Josephine & Barbora T, 3rd - Ester & Barbora B.

Snowboard Synchronised Slalom results

1st - Tobiáš & Tadeáš, 2nd - Sofie & Viktor, 3rd - Julie & Michaela

 

Here is a review of the slalom trip from Tomáš Balko in Y3 Ventus:

’On Friday the 20th January we began our trip to the ski resort Pec pod Snezkou. We were based in a small but cosy chalet that is situated directly in the middle of a ski slope. During the time in Pec, we had two-phase training, one in the morning and one after lunch. The aim of these training sessions was to prepare us for the Slalom race that was supposed to happen on the last day. Unfortunately, the race didn't happen as there was not enough snow to prepare the race track. Because of Mr Redding's creativity and skills, we were able to run two different competitions; the first one was focused on a technique of giant slalom turns and the second one was a pair competition in synchronised skiing. However, I think that the best part of the trip was playing around the world until bedtime!!The only bad thing was that we then saw table tennis balls everywhere. I believe that not just me but everyone really enjoyed the trip and had lots of fun and won't mind returning next year.’

V pátek 20. ledna jsme zahájili výlet do lyžařského střediska Pec pod Sněžkou. Pobývali jsme v malé, ale útulné chatě, která se nachází přímo uprostřed sjezdovky. Při výcviku jsme měli dvoufázové tréninky, jeden ráno a jeden po obědě. Cílem těchto tréninků bylo připravit nás na závod ve slalomu, který se měl konat poslední den. Bohužel se závod neuskutečnil, protože nebylo dost sněhu na přípravu závodní trati. Avšak díky kreativitě a dovednostem pana Reddinga jsme mohli uspořádat dvě různé soutěže - první byla zaměřena na techniku oblouků obřího slalomu a druhá byla soutěž párů v synchronizovaném lyžování. Domnívám se ale, že to nejlepší na výletě bylo, že jsme hráli obíhačku v ping pongu až do večerky!! Jediný problém byl, že jsme pak viděli míčky na stolní tenis úplně všude. Věřím, že nejen mně, ale i všem ostatním se výlet opravdu líbil. Užili jsme si spoustu legrace a rád se příští rok zase vrátím.

Year 1 ski trip/Lyžařský výcvik 1. ročníku

As the Slalom skiers went home, they were replaced by the Y1 students who were attending Smetánka for the very first time!   

Když pak slalomáři odjeli, vystřídali je studenti 1. ročníku, kteří byli na Smetánce úplně poprvé!

 

Compared to the other two trips, we were treated to some amazing weather and snow, as well as a few more people on the slopes! It was quite busy some days but our students were very good at being aware of others and looking after each other on the slopes. We had five groups of skiers & snowboarders and worked hard on making sure that everyone in the groups had something to work on and try to improve during the week. The students were amazing; they persevered through injury and illness and tiredness, so much so that even on the final day, after four full days of skiing, we had every student out on the mountain enjoying themselves and working hard to the end! 

There were plenty of activities during the evenings for the students to get involved in, thanks to the Y1 tutors, Mr Bleaks and Dr Brown who both came to support the trip, and we even took some of them night skiing on one of the days! 

We finished the trip with a small award ceremony to recognise those students we thought had made the most progress through the week. It was a pleasure to spend five days with the students and get to know them all better and watch them all make progress both on the slopes or in their interaction with each other and with staff. We hope that every Y1 trip can be as successful as this one going forwards. 

Oproti dalším dvěma lyžařským výletům nás tentokrát čekalo úžasné počasí a sníh a také více lidí na sjezdovkách. Některé dny byly docela rušné, ale naši studenti byli obezřetní, sledovali ostatní a na svazích se o sebe starali. Měli jsme pět skupin lyžařů a snowboardistů a tvrdě jsme pracovali na tom, aby každý měl co trénovat a mohl se snažit během týdne zlepšit. Studenti byli úžasní, vydrželi různá drobná zranění, nemoce i únavu a všichni zvládli i poslední den na svahu, a to po čtyřech dnech celodenního lyžování. Výcvik si všichni užili a pilně pracovali na technice až do konce!

Během večerů jsme připravili spoustu aktivit, do kterých se studenti mohli zapojit, a to díky třídním učitelům 1. ročníku, a také panu Bleaksovi a Dr. Brownovi, kteří oba přijeli výlet podpořit. Někteří se zúčastnili i večerního lyžování!

Výlet jsme zakončili předáváním cen, abychom ocenili ty studenty, o kterých jsme si mysleli, že udělali během týdne největší pokrok. Bylo nám potěšením strávit pět dní se studenty, všechny je lépe poznat a sledovat, jak dělají pokroky nejen na sjezdovkách, ale i ve vzájemné interakci a v komunikaci s učiteli. Doufáme, že každý výlet 1. ročníku bude tak úspěšný jako tento.

 

The most improved skiers:/Lyžaři s největším pokrokem:

Y1 Boys Most improved

1st - Pavel Bogachev, 2nd - Richard H., 3rd - Ariya Man

Y1 Girls Most Improved

1st - Eliška Loeblová, 2nd - Liliana Tuček, 3rd - Eliška Havlíková

Y1 Snowboard Most Improved

1st - Denisa Neuwirthová, 2nd - Mathias Kural, 3rd - Cyril Janský & Alyssa Balaria

Floorball competition/Turnaj ve florbalu

Before Christmas we hosted the third inter house sports competition of the year at Sparta, which was floorball. The whole school was there supporting the players and created a fantastic atmosphere. The winners on the day were Ventus in the boys competition and Aqua in the girls competition. 

Před Vánocemi jsme na Spartě pořádali třetí letošní sportovní klání mezi kolejemi, a to ve florbalu. Celá škola hráče podporovala a vytvořila fantastickou atmosféru. Vítězi dne se stali Ventus v kategorii chlapců a Aqua v kategorii dívek.

The PE Department/Oddělení tělesné výchovy