Graduation Ball/Maturitní ples

2023 Graduation Ball/Maturitní ples 2023

The English College in Prague’s Class of 2023 celebrated their Graduation Ball at the Lucerna Palace on 3 February 2023. It was a splendid night not only for the graduates but also for their families and their teachers! Year 1 students were also involved and formally welcomed to ECP at the ball. Take a look at the photo galleries and videos from the event.

Maturitní ročník 2023 si užil svůj maturitní ples v Paláci Lucerna dne 3. února. Byl to nádherný večer nejen pro maturující, ale také pro jejich rodiny i jejich učitele! Zapojeni byli také studenti 1. ročníku, kteří byli na plese formálně přivítáni do komunity ECP. Níže se podívejte na fotogalerii a videa z této akce.

Here is a video from the ball:/Zde je video z plesu:

Photo Gallery/Fotogalerie

Surprise dance of the graduates:/Taneční překvapení maturantů:

Here is a video from the suprise dance:/Zde je video nahrávka z tanečního překvapení:

Year 1 at the ball/1. ročník na plese

Year 1 dance/Tanec 1. ročníku