Student work/Studentské práce

Paper People by Elsa Sršňová, Year 2

Physics /Fyzika

ECP’s Year 1 students were able to produce some excellent lab reports while carrying out a Scientific investigation at home.

Physics Research Questions: How does the length of the pendulum affect its time period? How does the mass of the pendulum's bob affect its time period?

Studenti 1. ročníku vypracovali ve fyzice vynikající laboratorní zprávy při provádění vědeckého výzkumu z domova.

Hlavní otázky výzkumu: Jak ovlivňuje délka kyvadla jeho činnost v čase? Jak proces ovlivňuje hmotnost kyvadla?

 

 

Year 4 Physics student Sofya Kustova filmed a snow-challenge to represent Nuclear Fission and Radioactive decay using snowballs. Look at her brilliant videos!

Studentka 4. ročníku, Sofya Kustova, pro úkol z fyziky natočila sněhovou výzvu a jejím prostřednictvím představila jaderné štěpení a radioaktivní rozpad pomocí sněhových koulí. Podívejte se na její brilantní videa!

 

Nuclear Fission video:

 

Radioactive Decay video:

 

Here is a very clever piece of creative writing by Tereza Červinková of Year 2 as part of her Physics assignment on Electromagnetism.

Zde je velmi zajímavá ukázka tvůrčího psaní od studentky Terezy Červinkové z 2. ročníku v rámci jejího úkolu z fyziky na téma elektromagnetismus.

 

 

Creative writing - poem
by Tereza Červinková
If you want to get an electric shock,
Make it Mr. Straughans lesson o'clock.
Wound wire around the iron rod,
When you get asked if you know what you're doing just nod.
I usually have no clue, 
But I somehow get through.
An electric current then passes through the wire,
Be careful to not start a fire.
A magnetic field is created,
Metal and magnets are related.
Magnetism in the coil is then lost,
That's what I've been taught.
Electromagnets are often used in bells,
Everything is made up of cells.
Electromagnets were invented by William Sturgeon,
His name is making me want to be a surgeon. 
 

 

Another great poem written as part of a Physics creative writing assignment on Electromagnetism is by Lucie Vašicová.

Další skvělou báseň na téma elektromagnetismus napsala v rámci kreativního úkolu z fyziky Lucie Vašicová.

 

Polls apart 
by Lucie Vašicová
Electromagnetism
Where do I even start
It can’t be done in one single part
I need a magnet
To attract in all the parts
This is the time
To step out of rhyme 
Electric charge and materials 
Are moved close to a magnet
Which in a simple term is Electromagnetism
When the charges are opposite 
Attraction occurs
Generators make sure 
That magnetism is turned into electricity 
It really is just simplicity 
Neutrons?
Electrons?
What is the meaning
Behind two simple words
One is neutral
And one is negative 
They say opposites attract 
Which is a well know fact
The poles on a magnet
One north 
The other south
Static electricity
Happens to be picky
Since to only time you see it 
Is when electric charge 
Happens to not be in charge 
And is out of balance 
Oh well, it happens 
Lastly I’m going to say that
A magnetic field 
Is not like a shield 
But it makes a nice rhyme 
At the end of this time
Electromagnetism is a piece of cake
But making poems from physics makes my head ache
 

Lockdown - day 307/ Karanténa - 307. den

I can tell you it feels like day 307 of being in "lockdown" aka "staying at home and slowly rotting away". Ok, maybe I am being a little dramatic but it really feels like it, you have to agree with me. So I decided that I'll start a routine. I knew that one thing that I definitely wanted to include in my routine would be some form of physical exercise or just exercise. So I did. I started by searching up workouts on YouTube. 

The first video that came up was one from Chloe Ting who is an Australian Youtuber and fitness personality. I watched one of her workout videos to see if I would be able to do it. At first, I was really lazy and didn't believe in myself that I could do it, but after trying her workout I figured that it wouldn't be that hard if I just started on Monday and followed her workout plan. 

I'm so happy I made that decision because now I wake up at 7:00 o'clock in the morning every day and do the workout before school starts. Some days it's really hard to get out of bed and work out and some days it's not. Some days the workouts are hard and some days they aren't but I still get up and start my day with my routine.

Isabella Van Steeg, Year 1

 

 

Mám pocit, že v karanténě už pomalu trouchnivím 307 dní. No dobrá, asi to trochu přeháním, ale opravdu to tak cítím a myslím, že se mnou budete souhlasit. Rozhodla jsem se tedy, že si zavedu nějaký nový režim. Věděla jsem, že do svého režimu určitě chci zahrnout nějaké cvičení. Pustila jsem se do toho. Začala jsem vyhledáváním nějakých tréninkových videí na kanále YouTube. 

První video, na které jsem narazila, bylo od Chloe Ting. Je to známá australská youtuberka a osobnost internetového fitness světa. Podívala jsem se na jedno z jejich videí, abych zhodnotila, zda to zvládnu. Nejdříve se mi vůbec nechtělo a nevěřila jsem, že to vydržím, ale když jsem to vyzkoušela, uvědomila jsem si, že když si dám závazek začít v pondělí a vydržet celý týden, tak to dokážu. 

Jsem moc ráda, že jsem se tak rozhodla, protože teď vstávám každý den v 7:00 a cvičím ještě před začátkem vyučování. Někdy je těžké vylézt z postele a cvičit, zatímco jindy to jde dobře. Některé sestavy jsou těžší než ostatní, ale i tak každé ráno vstávám a začínám svůj den cvičením.

Isabella Van Steeg, 1. ročník