Competitions/Soutěže

Snowman competition

:more programme during closure/Program :more během uzavření škol

The :more programme connects Personal Development and Personal Understanding with the academic direction of the school into one unique educational package.

Program :more propojuje osobnostní rozvoj a porozumění s akademickými cíli školy do jednoho vzdělávacího balíčku.

 

The :more programme is active despite the coronavirus situation and helps students  (and sometimes their parents, grandparents, friends and siblings) and all staff  to stay creative, active and happy!

After successful Christmas Challenge Day students can take part in different challenges. Every week PE departement release one Sport challenge and students also can take part in small challenges. So far we have had a Snowmen competition, which Julia Komarová won with her giant Snowman. Paper People challenge, Observing plants and seeds challenge, Bird Feeder Building and Birds Observing challenge. 

 

 

Program :more je aktivní navzdory koronavirové situaci a pomáhá studentům (a někdy i jejich rodičům, prarodičům, přátelům a sourozencům) i všem zaměstnancům zůstat kreativní, aktivní a šťastní!

Po úspěšném vánočním dni výzev se studenti mohou účastnit různých dalších výzev. Každý týden oddělení tělesné výchovy vydává jednu sportovní výzvu a studenti se také mohou zúčastnit jiných malých výzev. Zatím jsme měli soutěž o nejlepšího sněhuláka, kterou vyhrála Julia Komárová se svým obřím sněhulákem. Následovaly Papírová výzva”, Pozorování rostlin a semínek”, Budování ptačího krmítka” a Výzva k pozorování ptáků”.

 
 

 

Small challenges: Observing plants and seeds/Malé výzvy: Pozorování rostlin a semínek

 

 

Video by Mrs Smith:

 

Birds Observing challenge/Výzva o pozorování ptáků

 

Video by Matilda Bubeníková, Year 5:

 

Bird Feeder Building challenge/Výzva k budování ptačího krmítka

 

Paper People challenge/Výzva - lidé z papíru

 

ECP Cookery book - Enjoying ECP Easy Cooking/Kuchařka ECP - Užijte si snadné vaření s ECP

Anybody from the ECP community can contribute to the ECP cookery book. We decided to liberate ourselves from late arrivals of Dáme jídlo! Let us cook together! If you are just fond of our school and you are not a member of our ECP community - never mind-  send us a recipe and pictures to alena.svejdova@englishcollege.cz and we will share with you the ECP Cookery book! :)

 

Do kuchařské knihy ECP může přispět kdokoli z komunity naší školy. Rozhodli jsme se osvobodit se od pozdních příjezdů Dáme jídlo! Pojďme vařit společně! Pokud máte rádi naši školu a nejste členem naší ECP komunity, nevadí, i tak nám pošlete recept a obrázky na adresu alena.svejdova@englishcollege.cz a my se s vámi podělíme o kuchařskou knihu ECP!:)