Cultural Olympiad/Kulturní olympiáda

Cultural Olympiad/Kulturní olympiáda

 

The beginning of the new term has flown past in a flurry of creativity as students from across our House Teams (Aqua, Ignis, Terra and Ventus) rushed to make the deadline at the end of January for their Cultural Olympiad submissions. Normally a large whole school event at Salesiánské divadlo, we had the challenge, this year, of not only making it happen virtually - but also complying with the current state regulations on social distancing, and digital submissions. No easy feat for our creatives! 

Over 100 students from across the College rose to the challenge and produced an incredible array of solo and group performances, finding inventive ways to imaginatively combat the restrictions with multi screen videos, creative Google Meets and impressive home studio recordings. This year, the theme of ‘Time’ inspired all the submissions, with innovative, imaginative and resourceful responses in both the Performance and Visual Categories. A panel of external professional judges added a touch of glamour to the proceedings, and the virtual format of the event lent itself to showcasing a wide range of support messages from across the school - see our Opening Montage - an entertaining watch.

 

 

On the afternoon of Friday February 12th, all students took part in a watchalong event of 2 Parts; an entertaining extravaganza of humour, wit, creativity, cringe and, of course, talent, led by our in-house MC Mr Hillier. After a closely fought battle, Ventus emerged the victors by just 1 point! Kindest thanks to our Culture Captains - Monika, (Aqua) Bibi (Ignis), Josephine (Terra) and Sofia (Ventus). They worked tirelessly under extenuating circumstances to steer some excellent participation from their teams. They showed superb creative leadership and were impressive all-round Ambassadors for the Arts. Well done to all involved. 

Ms MacLeod, Head of Arts

 

Začátek nového trimestru proběhl ve znamení kreativity, když studenti z našich kolejí (Aqua, Ignis, Terra a Ventus) spěchali s přípravou příspěvků do Kulturní olympiády, aby stihli termín odevzdání na konci ledna. Naši obvyklou velkou celoškolní akci v Salesiánském divadle jsme letos museli uspořádat virtuálně, a při přípravě dodržovat současná vládní nařízení o dodržování rozestupů. Nebyl to pro pro naše kreativce snadný úkol!

 

Aqua dance - Winner of the Dance Category

 

Více než 100 studentů z celé školy se postavilo této výzvě a vytvořilo neuvěřitelnou škálu sólových i skupinových vystoupení a našlo vynalézavé způsoby, jak nápaditě bojovat proti omezením prostřednictvím videí kombinujících více obrazovek, kreativních setkání přes Google a působivých nahrávek v domácích studiích. Letošní téma „Čas“ inspirovalo všechny příspěvky, které přinesly inovativní, nápadité a vynalézavé zpracování ve výtvarných i dramatických kategoriích. Porota složená z externích profesionálů přidala do celého procesu lesk slávy a virtuální formát akce umožnil prezentaci široké škály podpůrných vzkazů z celé školy, viz naše zahajovací montáž - je to zajímavá podívaná. 

 

Adrian Hraboš, Terra - Winner of the Solo Music Category

 

V pátek 12. února odpoledne se všichni studenti zúčastnili sledování Kulturní olympiády ve dvou částech. Byla to zábavná show plná humoru, vtipu, kreativity, mírné trapnosti a samozřejmě talentu, vedená naším interním moderátorem panem Hillierem. Po ostře vybojované bitvě zvítězila o jeden bod kolej Ventus! Vřelé díky našim kulturním kapitánům - Monice (Aqua) Bibi (ignis), Josephine (Terra) a Sofii (Ventus). Pracovaly neúnavně za specifických okolností, aby zajistily vynikající účast svých týmů. Prokázaly vynikající tvůrčí vedení a celkově byly působivými delegáty umění. Gratulujeme všem zúčastněným.

Ms MacLeod, vedoucí oddělení umění

 

Beauty and The Beast, Ventus - Winner of the Music Group Category

 

 

Although this year the Cultural Olympiad may have looked different, spirits were high on Friday afternoon as everyone sat down to enjoy the amazing performance put together by Ms.MacLeod who put so much work into creating a wonderful experience. Of course the Cultural Olympiad would be impossible without the dedicated participants that brought forward incredible performances filled with creativity. Thank you to all that participated - the talent that we have at ECP really is terribly impressive and inspiring. 

Congratulations Ventus for this hard worked for victory. Standing on stage at last year's Olympiad, I voiced my strong belief in our ability to get to this point and a year later we've succeeded. We've finally made it back up to the winner's place and I hope that this becomes routine. This victory just goes to show that we have more potential than we may think. The submissions were superb and the amazing team work really is what helped us succeed. Together we are stronger :) I am incredibly honoured to be the captain of such a wonderful team and I send you my immense appreciation. Thank you for giving me this wonderful experience, stay creative Ventus (and everyone, really)!

Sofia Petriv

Ventus captain

 

Anise Napoleao, Ventus - Winner of the Solo Monologue Category

 

Ačkoli letošní Kulturní olympiáda vypadala jinak než obvykle, v pátek odpoledne byla úžasná nálada, protože jsme se všichni sešli online, abychom si užili úžasnou show, kterou dala dohromady paní MacLeod, která vynaložila velké úsilí k tomu, aby nám připravila nádherný zážitek. Kulturní olympiáda by samozřejmě nebyla možná bez oddaných účastníků, kteří předvedli mnoho neuvěřitelných představení plných kreativity. Děkuji všem, kteří se zúčastnili - množství talentu, které je nashromážděno v ECP, je opravdu nesmírně působivé a inspirativní.

 

Blahopřeji koleji Ventus k tvrdé práci na vítězství v letošní olympiádě. Když jsem na loňské olympiádě stála na pódiu, vyjádřila jsem silnou důvěru v naše schopnosti dosáhnout tohoto cíle, a rok později se nám to podařilo. Konečně jsme se dostali zpět na pozici vítěze a doufám, že se to stane pravidlem. Toto vítězství jen ukazuje, že máme větší potenciál, než si možná myslíme. Příspěvky byly vynikající a úžasná týmová práce nám pomohla uspět. Společně jsme silnější:) Jsem neuvěřitelně poctěna, že mohu být kapitánkou tak úžasného týmu a posílám vám své nesmírné uznání. Děkuji za tento úžasný zážitek, zůstaňte kreativní, členové koleje Ventus (a vlastně i vy všichni ostatní)! 

Sofia Petriv

kapitánka koleje Ventus

 

Ignis Drama - Winner of the Drama Category

 

 

Andy Morrisová, Aqua - Winner of the Poetry Solo Category